NATEČAJ ZA PRIZNANJE eNAGRADA 2020

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI PROJEKT INFORMATIKE eNAGRADA 2019


Vabimo vas, da se prijavite na natečaj za priznanje za najboljši projekt informatike leta 2019. Priznanje eNagrada podeljuje Slovensko društvo INFORMATIKA z namenom promocije in popularizacije uspešnih informacijsko tehnoloških projektov. eNagrada bo javno podeljena na slovesnem začetku konference Dnevi slovenske informatike 2020. Izkoristite priložnost in predstavite svoj uspešen projekt slovenski strokovni in širši javnosti, sodelavcem in uporabnikom.

NATEČAJ ZA PRIZNANJE eNAGRADA 2020Pogoji sodelovanja


 1. Prijavitelj je lahko poslovni subjekt, ki je registriran po slovenskem pravu in je sodeloval pri projektu kot naročnik ali izvajalec. Naročnik in izvajalec lahko projekt prijavita skupaj. 
 2. Na javni razpis se lahko prijavijo implementirani projekti s področja informatike in računalništva, ki so bili zaključeni v letu 2018 ali 2019 in katerih namen je učinkovitejše delovanje, boljše poslovanje ali izboljšava poslovnih ali tehnoloških procesov v okolju naročnika ali širšem družbenem okolju.
 3. Vsak projekt se lahko prijavi samo enkrat.
 4. Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki bo upoštevala naslednje kriterije:
  • prispevek rezultatov projekta k izboljšanju delovanja naročnika ali uporabnikov: do 50 točk;
  • prispevek projekta k razvoju informacijske stroke (uporaba novih in inovativnih tehnologij, uvedba dobrih praks): do 20 točk;
  • prispevek k uveljavljanju dobrih praks na področju upravljanja informacijsko tehnoloških projektov (uporaba inovativnih in dobrih praks s področja projektnega vodenja): do 20 točk;
  • širša družbena korist projekta: do 10 točk.
 5. Tri najvišje ocenjene projekte bodo prijavitelji lahko predstavili na konferenci Dnevi slovenske informatike 2020, prospekte vseh prijavljenih projektov, ki jih bodo predložili prijavitelji, pa bodo lahko objavljeni v zborniku konference. Za objavo v zborniku naj prijavi priložijo opis projekta v formatu PDF.
 6. Za projekt, ki bo prejel priznanje, bo imel prijavitelj možnost objave v obliki strokovnega ali znanstvenega prispevka v reviji Uporabna informatika. 
 7. Morebitne nesporazume v zvezi s tem natečajem bo obravnaval in reševal izvršni odbor Slovenskega društva INFORMATIKA. Njegove odločitve so dokončne.


Prijava


Prijavo na natečaj predložite na pripravljenem obrazcu (povezava do obrazca). Izpolnjen obrazec pošljite na naslov Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov dsi2020@drustvo-informatika.si


Rok za oddajo prijave je 15.10.2020.


Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na naslov dsi2020@drustvo-informatika.si.  Srebrni sponzorji
in516ht ineor
Sodelujejo
razvoj rešitve bplanet d.o.o.