Iztok Kramberger

NASLOV: Uporaba informacijskih tehnologij za upravljanje satelita TRISAT

PREDAVATELJ: dr. Iztok Kramberger, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

OPIS: »Uporaba informacijskih tehnologij na zemeljskem segmentu po konceptu Interneta stvari lahko pripomore k dvigu storilnosti upravljanja vesoljskega segmenta v smislu avtomatizacije procesov in z njimi povezane uporabniške izkušnje.«

Srebrni sponzorji
in516ht ineor
Sodelujejo
razvoj rešitve bplanet d.o.o.