dr. Igor Kononenko

Algoritme umetne inteligence (UI) dandanes uporabljamo za reševanje težkih problemov, postaja prisotna v našem vsakdanjem življenju in vse bolj tudi vpliva nanj.  UI bo sčasoma zelo močno orodje, verjetno kar najmočnejše, kar jih je razvil človek. Vsako orodje se da koristno uporabiti ali zlorabiti in človek je v zgodovini razvoja tehnologije še vsako orodje tudi zlorabljal. Močnejše kot je orodje, hujše so lahko posledice. A odgovornost ostaja na človeku, ki to orodje razvija in uporablja, saj so algoritmi umetne inteligence zgolj avtomati, ki slepo sledijo ničlam in enicam in se pri tem ne sprašujejo, kakšen je namen in kakšne bodo posledice. Na predavanju bomo razjasnili, kaj je inteligenca, kaj je umetna inteligenca, kaj je vplivalo na razvoj UI ter koliko se UI danes že uporablja in tudi zlorablja. Dotaknili se bomo tudi filozofskih vprašanj, ki postajajo vse bolj pomembna v vsakdanjem življenju: kaj razlikuje človeka od stroja, ali stroj lahko postane zavesten in ima svobodno voljo, kaj je morala in kaj etika, kdo je odgovoren, če samovozeči avto povozi pešca, ali je sprejemljivo imeti avtomatskega/robotskega/nezavednega sodnika, policaja, vojaka. Pomembno je, da o etičnih vprašanjih ne odločajo programerji niti implicitno niti eksplicitno, ampak mora o njih odločati družba.   


Igor Kononenko je doktoriral leta 1990 na Univerzi v Ljubljani. Je redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani in predstojnik Laboratorija za kognitivno modeliranje, katerega člani so še štirje profesorji, pet asistentov z doktoratom, štirje raziskovalci in trije mladi raziskovalci. Raziskovalna področja so umetna inteligenca, strojno učenje, umetne nevronske mreže in podatkovno rudarjenje. Kononenko je (so)avtor 225 člankov na teh področjih ter 12 učbenikov (dve knjigi izšli v Angliji). Je član uredniškega odbora revij Applied Intelligence in Informatica. Poleg umetne inteligence ga zanima tudi naravna inteligenca in relacija med znanostjo in duhovnostjo.

Srebrni sponzorji
in516ht ineor
razvoj rešitve bplanet d.o.o.