Zoran Stančič

Digitalne tehnologije, vključno z umetno inteligenco, so temeljito preoblikovale naš način življenja, poslovanja, komunikacije ter odnosov v družbi. Evropska komisija si je zato kot eno od šestih političnih prioritet postavila za nalogo pripravo Evrope za soočanje z digitalnimi izzivi. Prizadevali se bomo za vključujočo digitalno družbo, v kateri bi vsak imel koristi od enotnega digitalnega trga. Pri tem gre med drugim za gradnjo pametnejših mest, izboljšanje dostopa do e-uprave, e-zdravstvenih storitev, digitalizacije transporta kot tudi krepitev digitalnih znanj in tako dalje.


Da bi sprostili ves ta potencial, moramo za uspešno digitalno transformacijo poiskati svojo evropsko pot, ki jo Evropska komisija tlakuje z novim digitalnim paketom. 19.februarja 2020 je Evropska komisija sprejela širšo strategijo, hkrati pa dve sektorski strategiji: za umetno inteligenco (AI) in za podatke. Na področju umetne inteligence ima Evropa priložnost, da postane vodilna v svetu. Hkrati pa moramo zagotoviti, da umetna inteligenca izhaja iz odličnosti, ki pa je podprta z zaupanjem. Ključna je zato povezava s podatkovno strategijo.


Zoran Stančič dela v Evropski komisiji kot vodja predstavništva v Sloveniji od leta 2016. Pred tem je bil od leta 2004 namestnik generalnega direktorja Generalnega direktorata za raziskave (GD RTD), od leta 2009 pa na enaki funkciji v Generalnem direktoratu za komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologijo (GD CNECT).


Pred zaposlitvijo v Evropski komisiji je med letoma 2000 in 2004 bil državni sekretar za znanost na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, še pred tem pa je bil viden raziskovalec in profesor na Univerzi v Ljubljani ter namestnik direktorja Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) . Predaval je na več fakultet Univerze v Ljubljani, bil pa je tudi gostujoči profesor ali raziskovalec na Sorboni v Parizu, Univerzi v Trstu, Bostonski Univerzi v Univerzi v Readingu v Združenem kraljestvu. Raziskovalno se je ukvarjal z daljinskim zaznavanjem in razvojem ter uporabo prostorskih informacijskih sistemov v arheologiji.

Srebrni sponzorji
in516ht ineor
Sodelujejo
razvoj rešitve bplanet d.o.o.