Informatika v javnem sektorju 2
Marjan Krisper
Sreda 28.10.2020, ob 14:00

Predstavitev prispevkov:


Informacijski sistem IS_IJS
Igor Klinar, Lidija Apohal Vučković, Tatjana Turnšek,  Inšpektorat za javni sektor; Dušan Vejnović,  Direktorat za informatiko

 

Interoperabilnost, inovativnost in spreminjanje javnega sektorja
Danica Šaponja, Ministrstvo za javno upravo

 

Interoperabilnost informacijskih sistemov EU na področju meja in varnosti

Franci JERIČ, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija

Srebrni sponzorji
in516ht ineor
razvoj rešitve bplanet d.o.o.